Cơ Bản

Bán Hàng bằng Wcoin trong Game

Để có thể mua bán bằng Wcoin trong Game các bạn có thể sử dụng 2 cách sau :
I. Treo cửa hàng Offline :

Bước 1 : Move nhân vật về thành Lorencia hoặc noria tại sever 1 sau đó mở cửa hàng lên và đặt giá món đồ = zen
( Lưu ý không cần đặt tên cửa hàng )

Bước 2: gõ lệnh : /offtrade wcoin  ( lưu ý ko cần đặt tên cửa hàng ) hoặc Nhấn vào loại cửa hàng cần bán ( B , S , Life, Chao ... ) ở hình dưới

Lưu ý :

• Sau khi gõ lệnh các bạn sẽ thấy hiện bảng kết nối máy chủ bị ngắt chính là lúc các bạn treo cửa hàng thành công .

• Để đăng nhập lại 2 lần vào game các bạn chỉ cần vào lại sv 1 là được .

.::WCOIN SHOP::. Copy cái này vào tên cửa hàng rồi mở bán là bán ONLINE. Lưu ý phải đúng tên như vậy nếu không sẽ bán = ZEN


Vì vậy BQT khuyến khích các bạn treo cửa hàng bán Offline là tốt nhất , vừa ko phải online mà vẫn treo cửa hàng được .