Hệ thống vật phẩm

Giáp trụ

Chiến Binh

 • mu doan ketBộ Da
  Leather Set
 •  
 • mu doan ketBộ Đồng
  Bronze Set
 •  
 • mu doan ketBộ Trâu Xanh
  Scale Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thiên Kim
  Brass Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thiết Phiến
  Plate Set
 •  
 • mu doan ketBộ Rồng Đỏ
  Dragon Set
 •  
 • mu doan ketBộ Rồng Đen
  Black Dragon Set
 •  
 • mu doan ketBộ Rồng Xanh
  Dark Phoenix Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thần Long
  Great Dragon Set
 •  
 • mu doan ketBộ Quyền Năng
  Dragon Knight Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hắc Điểu
  Ashcrow Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thần Thoại
  Titan Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hoàng Long
  Brave Set

Tiên Nữ

 • mu doan ketBộ Trinh Nữ
  Vine Set
 •  
 • mu doan ketBộ Lụa
  Silk Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thiên Thanh
  Wind Set
 •  
 • mu doan ketBộ Ngọc Bích
  Spirit Set
 •  
 • mu doan ketBộ Kim Ngân
  Guardian Set
 •  
 • mu doan ketBộ Giai Nhân
  Divine Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thánh Nữ
  Red Spirit Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thái Bình
  Sylphid Ray Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thần Nữ
  Iris Set
 •  
 • mu doan ketBộ Anh Vũ
  Faith Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thiên Vũ
  Seraphim Set

Phù Thủy

 • mu doan ketBộ Vải Thô
  Pad Set
 •  
 • mu doan ketBộ Xương
  Bone Set
 •  
 • mu doan ketBộ Ma Thuật
  Legendary Set
 •  
 • mu doan ketBộ Nhân Sư
  Sphinx Set
 •  
 • mu doan ketBộ Triệu Hồn
  Grand Soul Set
 •  
 • mu doan ketBộ Ma Vương
  Dark Soul Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thần Ma
  Venom Mist Set
 •  
 • mu doan ketBộ Ánh Trăng
  Eclipse
 •  
 • mu doan ketBộ Quỷ Vương
  Hades Set

Đấu Sĩ

 • mu doan ketBộ Phong Vũ
  Storm Crow Set
 •  
 • mu doan ketBộ Lôi Phong
  Thunder Hawk Set
 •  
 • mu doan ketBộ Cuồng Phong
  Hurricane Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hồng Long
  Volcano Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hoả Thần
  Valiant Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hủy Diệt
  Phantom Set
 •  
 • mu doan ketBộ Bóng Ma
  Destroyer Set

Chúa Tể

 • mu doan ketBộ Thiết Ma
  Light Plate Set
 •  
 • mu doan ketBộ Huyền Thuyết
  Adamantine Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hắc Vương
  Dark Steel Set
 •  
 • mu doan ketBộ Chí Tôn
  Dark Master Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hoàng Kim
  Glorious Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thái Dương
  Sunlight Set
 •  
 • mu doan ketBộ Đế Vương
  Paewang Set

Thuật Sĩ

 • mu doan ketBộ Thuật Sĩ
  Mistery Set
 •  
 • mu doan ketBộ Hỏa Thiên
  Red Wind Set
 •  
 • mu doan ketBộ Ma Pháp
  Ancient Set
 •  
 • mu doan ketBộ Phục Ma
  Black Rose Set
 •  
 • mu doan ketBộ Thạch Anh
  Aura Set
 •  
 • mu doan ketBộ Huyết Vương
  Lilium Set
 •  
 • mu doan ketBộ Nữ Hoàng
  Queen Set

Thiết Binh

 • mu doan ketBộ Địa Long
  Sacred Set
 •  
 • mu doan ketBộ Bạch Hổ
  Storm Hard Set
 •  
 • mu doan ketBộ Quyền Lực
  Piercing Set
 •  
 • mu doan ketBộ Bạch Long
  Soul Phoenix Set