Hướng dẫn

Auto để nhặt Skill , Lông vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc.

Chào anh em.

Dưới đây là bảng mã dùng để coppy vào Auto để nhặt Skill , Lông vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc.

Anh em Coppy ký tự phía bên  phải vào rồi auto Ctrl + v ra là được nhé.

 

Vật Phầm Cần Nhặt  Mã Coppy vào Auto
Mưa Độc Tố Ph p M a
Mưa Băng Tuyết Ph p M a b ng
Manasell  Ph p Soul
Ngọc Đâm Gió  Ng c m Gi
Sách Tăng Sát Thương  S ch t ng s t
Triệu Tập Thành Viên  S ch Tri u h i
Chém Lửa  Ng c Ch m L a
Ngọc Liên Hoàn Tiễn  Ng c Li n ho n
Mũi Tên Băng  Ng c M i T n
Lông vũ  L ng v
Huy Hiệu Hoàng Tộc  Huy hi u Ho ng
Linh hồn Chiến Mã  Linh h n Chi n
Linh hồn Quạ Tinh  Linh h n Qu
Hộp Của Vua H p c a Vua
Huy Chương Vàng  Huy ch ng
Huy Chương Bạc  Huy ch ng
Trái Tim  Tr i t m

 

Còn nếu muốn nhặt toàn bộ Skill thì anh em chỉ cần Coppy 3 ký tự sau vào là được.

S ch

Ng c

Ph p

 

Chúc anh em thành công !