Tin Tức

EVENT CTC - CÔNG THÀNH CHIẾN LẦN 1

CTC - CÔNG THÀNH CHIẾN LẦN 1

 Thời gian : Thứ 7 ngày 19/09
 Thủ thành : Liên Minh Guild HANOI
 Máy chủ : Hà Nội (sub-20)

 

Hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

TIME
00:00 » 20:00 : Chủ Guild tiến hành đăng ký tại Sub-20
(Chỉ bấm đăng ký 1 lần, bấm hủy sẽ ko thể đăng ký lại)
20:00 » 20:50 : Các Guild tiến hành nộp Rena
20:50 » 21:00 : Công bố kết quả.
21:00 » 22:00 : Công Thành Chiến

 

 


 

 

 Phần thưởng : Cho GUILD CHIẾM THÀNH
 2 Hộp Quà Nguyên Liệu Wing 2.5
 300 Ngọc Ước Nguyện
 300 Ngọc Tâm Linh
 

 


 

 

 Phần thưởng : Cho GUILD THẤT BẠI
 100 Ngọc Ước Nguyện

 

 


 

 

 Chú ý :
 Chủ Liên Minh Guild mới có thể Tuyên Chiến.
 TOP 3 Guild nộp Rena nhiều nhất mới có thể CTC.
 Phá hủy hết 4 tượng mới vào được Tháp Rồng.